Stappenplan - Hondenbeet

Stappenplan

Bij Van der Toorn Personenschade houden we van duidelijkheid. Een “letselschade zaak” na een hondenbeet behandelen wij dan ook altijd volgens een vaste en unieke formule.

Deze formule blijkt voor u als letselschade slachtoffer enorm goed te werken. U weet dan namelijk steeds waar u aan toe bent en wat de volgende stap in uw letselschade zal zijn. Mede daardoor blijft de klanttevredenheid bij Van der Toorn Personenschade al jarenlang op een ongekend hoog niveau.

7-stappenplan

Het unieke 7-stappenplan bij letselschade:

 1. ons eerste contact en – GRATIS – advies over uw letselschade door een hondenbeet
 2. het huisbezoek
 3. de aansprakelijkheid voor de hondenbeet en een eerste voorschot op uw letselschade
 4. eerste medische beoordelingstraject van uw letsel
 5. vervolgtraject van uw letselschade
 6. voorbereiding afwikkelingsfase
 7. (definitieve) afwikkeling van uw letselschade.

Eerste contact en GRATIS advies

Wij zijn er om u te helpen met het claimen van uw letselschade na een hondenbeet. Dat doen wij graag en dat doen wij goed. Zeer goed zelfs! Misschien ziet u op tegen ons eerste contact. Want u bent nu eenmaal degene die de eerste stap moet zetten en u weet natuurlijk niet precies wat er gaat gebeuren. Wij weten dat wèl en daarom kunnen wij u nu al vertellen dat u echt nergens bang voor hoeft te zijn.

Aarzel niet en bel ons gewoon. Ons kantoor staat namelijk bekend om zijn laagdrempeligheid. U mag op iedere gewenste manier contact met ons opnemen met uw vraag over letselschade door een hondenbeet. U krijgt van ons op een prettige, duidelijke en vooral eerlijke manier een antwoord waarmee u daadwerkelijk en direct verder kunt. Dit advies is voor u altijd geheel vrijblijvend en dus kosteloos. Kom daar in de huidige tijd nog maar eens om!

Huisbezoek

Geeft ons eerste contact u een goed gevoel over ons kantoor en onze werkwijze, dan komen wij bij u thuis – of waar u ook maar wilt – op bezoek. Dit eerste gesprek is nog steeds geheel vrijblijvend en dus zonder verplichtingen. Komt u daarna onverhoopt tot de conclusie dat u toch liever geen gebruik van onze dienstverlening wenst te maken, dan zult u van ons evenmin een rekening ontvangen.

Ons kantoor levert – zoals wij dat noemen – een “vertrouwensdienst”. En vertrouwen is nu eenmaal niet te koop. Dat moet met elkaar worden opgebouwd. De ervaring heeft ons geleerd dat ons eerste huisbezoek daar dé ideale mogelijkheid voor is.

Eén van onze letselschadespecialisten komt dus langs voor een persoonlijke kennismaking en met u bespreken we vervolgens een aantal belangrijke zaken, zoals:

 • de aansprakelijkheid voor de hondenbeet,
 • uw letsel en uw genezingsproces,
 • uw klachten en beperkingen,
 • eventuele arbeidsongeschiktheid voor uw werk en de (geldelijke) gevolgen daarvan,
 • de impact van de hondenbeet op uw gezins- en privéleven, ook in de zin van eventuele extra hulp in en rond het gezin (o.a. huishoudelijke hulp en onderhoud aan de woning) èn
 • de financiële gevolgen van de hondenbeet, ook voor de toekomst. Dus de vergoeding van uw letselschade.

Uiteraard maken wij van het gesprek een rapportage op. Besluit u om samen met ons uw schade te gaan verhalen, dan zal dit rapport als voorlopig beginpunt worden gebruikt.

Aansprakelijkheid en voorschot

Na ons huisbezoek kunt u dus definitief beslissen of u onze hulp wilt gebruiken. Besluit om met ons aan de slag te gaan, dan zullen wij de tegenpartij aansprakelijk gaan stellen voor alle door u geleden en mogelijk nog te lijden materiële en immateriële schade.

Normaal gesproken is de tegenpartij bijna altijd tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd. In de dagelijkse praktijk proberen wij altijd de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij rechtstreeks aansprakelijk te stellen. In die situatie zal het de verzekeringmaatschappij zijn die de schadevergoeding voor de hondenbeet zal betalen en niet de tegenpartij zelf. Dat scheelt u vaak een hoop gedoe.

Daarnaast zullen wij de verzekeraar informeren over de ernst van de hondenbeet, de medische gevolgen daarvan en de tot dan toe duur u geleden letselschade. Alle extra kosten en verlies van uw inkomen zullen wij in een duidelijk schade-overzicht opnemen.

Op basis van de letselschade bedragen zoals die in het schade-overzicht zijn opgenomen, zullen wij de verzekeraar vragen om een eerste voorschot op uw letselschade. Als de verzekeraar direct aansprakelijkheid erkent, hoeft dit allemaal niet lang te duren. Alhoewel u het met verzekeraars natuurlijk nooit kunt weten!

Na het aansprakelijk stellen en het eerste voorschot op uw letselschade, komen wij als vanzelf uit bij de eerste medische beoordeling van uw letsel door de hondenbeet.

Eerste medische beoordeling

Om samen met u een helder beeld te krijgen van uw letsel door de hondenbeet en de (medische) gevolgen daarvan, is het belangrijk dat onze eigen artsen inzicht krijgen in de rapportages die uw huisarts, specialist(en) en therapeut(en) over uw letsel hebben opgemaakt. Uiteraard gebeurt dit alleen met uw uitdrukkelijke toestemming en de gegevens over uw letsel zullen nooit zonder uw toestemming aan de verzekeraar worden verstuurd.

Bij letselschade door een hondenbeet is een beoordeling door onze eigen artsen van groot belang voor het verdere verloop van uw schadezaak. De artsen van verzekeraars houden er niet zelden een hele andere visie op na dan onze eigen artsen, onafhankelijke keurende specialisten en zelfs de Nederlandse rechter. Laat u dan ook nooit uit het veld slaan door een advies van de medisch adviseur van de verzekeraar waarin staat dat het met uw letsel door de hondenbeet allemaal wel meevalt. Maar zoek dan liever juridische hulp van een erkend letselschadespecialist.

Vervolgtraject hondenbeet en letselschade

Bij een hondenbeet kan het wel tot een jaar duren voordat u volledig bent hersteld. In sommige gevallen herstelt u zelfs nooit meer volledig. Het is daarom belangrijk om uw genezingsproces al die tijd te volgen. Ook in verband met de manier waarop verzekeraars tegen uw letsel – en daardoor uw schadevergoeding – aankijken.

Laat een verzekeraar in de eerste maanden na de hondenbeet een discussie nog wel eens een keer voor wat die is. Maar wanneer uw letsel niet geneest en zelfs leidt tot blijvende klachten en beperkingen, doorlopende arbeidsongeschiktheid en blijvende financiële schade, dan zal de aansprakelijke verzekeraar alsnog discussie gaan voeren. In de praktijk betekent dit dat wij gedurende het genezingsproces van uw letsel regelmatig contact met elkaar zullen houden. Hierdoor kunnen wij er – met u – voor zorgen dat u uiteindelijk krijgt wat u toekomt. Namelijk een rechtvaardige vergoeding van uw letselschade.

Voorbereiding afwikkelingsfase

Zodra onze artsen hebben aangeven dat er medisch gezien geen verbetering meer is te verwachten in uw herstel, spreken wij over een zogenaamde medische eindtoestand.

U zult daarna door ons en onze eigen artsen worden geadviseerd over de verdere aanpak op medisch gebied.

Afwikkeling letselschadevergoeding hondenbeet

Uiteindelijk kunnen zich dus 2 situaties voordoen:

 1. u bent volledig van de hondenbeet genezen
 2. u bent niet geheel genezen.

Wanneer u volledig van de hondenbeet bent genezen, dan zullen wij in overleg met u een voorstel voor een definitieve schadevergoeding gaan maken. In dit voorstel zal de totale vergoeding van uw letselschade zijn opgenomen.

Bent u niet volledig van uw hondenbeet genezen, dan zal er ook aandacht moeten worden besteed aan de letselschade u in de toekomst zult lijden. Sommige onderdelen van uw schade zullen misschien wel tot op latere leeftijd door de tegenpartij moeten worden vergoed. Ook in die situatie maken wij samen met u een voorstel tot een schadevergoeding. Het gaat dan om een geldbedrag ineens, waarin een volledige schadevergoeding is opgenomen voor alle door u geleden en nog te lijden materiele schade en immateriele schade (smartengeld).

In alle gevallen staan wij u met raad en daad bij. Deskundig, betrouwbaar en met een groot gevoel voor rechtvaardigheid helpen wij u met uw letselschade. Daar kunt u van op aan!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Test hier of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw letselschade en onze GRATIS rechtshulp.

DOE NU DE LETSELSCHADETEST

De juiste hulp na hondenbeet

Elke dag merken wij hoe lastig slachtoffers het hebben met de discussies en

de houding van verzekeraars. En niet om als slachtoffer het onderste uit de kan te halen,

maar alleen om een eerlijke en rechtvaardige letselschade vergoeding te krijgen. Vaak lukt

dat niet alleen en heeft u juridische hulp nodig. Niet veel mensen weten dat die

hulp volgens de Wet GRATIS is.