Extra kosten bij hondenbeet letselschade? GRATIS ADVIES!

Welke kosten krijgt u vergoed bij een hondenbeet?

Als bij een hondenbeet uw letselschade uit extra kosten bestaat -en dat is bijna altijd het geval- dan doet u er goed aan om een letselschadespecialist in te schakelen. Zeker als u weet dat wij u in geval van een hondenbeet altijd GRATIS kunnen helpen.

Welke letselschade moet de tegenpartij vergoeden?

Alle extra kosten die door de hondenbeet zijn veroorzaakt, zullen als onderdeel van uw letselschade door uw tegenpartij moeten worden vergoed. Daarbij gaat het dus niet alleen om kosten die u al heeft gemaakt. Maar ook kosten die u in de toekomst nog zult maken. Bij blijvend letsel geldt dat des te meer. Het kan zelfs zo zijn dat sommige van uw kosten tot in lengte van jaren blijven doorlopen.

Trouwens, naast uw kosten zal de aansprakelijke partij ook al uw gemiste inkomsten, een smartengeld en uw juridische kosten moeten vergoeden.

Voorbeelden extra kosten hondenbeet

Als u een hondenbeet heeft opgelopen, dan zult u al snel te maken krijgen met extra kosten. U kunt bij deze vorm van letselschade bijvoorbeeld denken aan:

  • Ziektekosten: zoals uw eigen risico zorgverzekering, verbandmiddelen of andere eigen bijdragen.
  • Reiskosten, vanwege – onder meer – medisch behandelingen. U ontvangt daarvoor een bedrag van €.0,24 per kilometer plus uw parkeerkosten
  • Kosten van ziekenhuisopname: u krijgt per dag ziekenhuisopname sowieso een bedrag van €.26,00, maar ook de reiskosten voor bezoek van uw naasten worden à €.0,24 per kilometer vergoed.
  • Kosten huishoudelijke hulp: u heeft recht op deze vergoeding, óók als die hulp door anderen binnen het gezin, de familie of kennissenkring wordt gegeven. Het bedrag huishoudelijke hulp “binnen de eigen kring” varieert van €.60,00 tot €.260,00 per week.
  • Andere kosten van derden voor opvang en verzorging.
  • Kosten van extra hulp in en rond het huis: ook hier wordt met vaste bedragen gewerkt, variërend van ongeveer €.100,00 per jaar tot €.1.400,00 per jaar, afhankelijk van uw concrete woonsituatie.
  • Aanschaf van hulpmiddelen om uw letselgevolgen te verminderen.
  • Overige extra kosten: alle andere extra kosten die door de hondenbeet zijn ontstaan.

Letselschade hondenbeet volgens Nederlands recht

Van te voren is vaak moeilijk te zeggen welke extra kosten als gevolg van de hondenbeet u volgens Nederland recht wèl krijgt vergoed en welke niet. Niet zelden kijkt uw tegenpartij daar namelijk héél anders tegen aan dan u zelf.

Hoe nu verder?

Heeft u door een hondenbeet letselschade opgelopen? Vraag ons dan om advies. Dat is voor u geheel vrijblijvend en dus KOSTELOOS. U kunt ons bellen, mailen of zelfs chatten. Wat u wilt.

U krijgt van ons een eerlijk en duidelijk onderbouwd advies. En dan kunt u zelf beslissen of u van onze hulp gebruik wilt maken, of niet. En als wij met elkaar in zee gaan, dan krijgt u van te voren sowieso de garantie dat onze hulp voor u helemaal GRATIS zal zijn.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Test hier of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw letselschade en onze GRATIS rechtshulp.

DOE NU DE LETSELSCHADETEST

De juiste hulp na hondenbeet

Elke dag merken wij hoe lastig slachtoffers het hebben met de discussies en

de houding van verzekeraars. En niet om als slachtoffer het onderste uit de kan te halen,

maar alleen om een eerlijke en rechtvaardige letselschade vergoeding te krijgen. Vaak lukt

dat niet alleen en heeft u juridische hulp nodig. Niet veel mensen weten dat die

hulp volgens de Wet GRATIS is.