Missie Van der Toorn Personenschade - Hondenbeet

Missie Van der Toorn Personenschade

Van der Toorn Personenschade verleent hoogwaardige juridische dienstverlening op laagdrempelige wijze aan letselschade slachtoffers: “Hard op de zaak en hart voor de mens.”

Grondbeginselen

 • Het behartigen van de belangen van de cliënten staat centraal in de dienstverlening van Van der Toorn Personenschade.
 • De kwaliteit van dienstverlening van Van der Toorn Personenschade ligt op het hoogst mogelijke niveau.
 • Cliënten kunnen volledig vertrouwen op de integriteit van Van der Toorn Personenschade.
 • De diensten van Van der Toorn Personenschade worden aan letselschade slachtoffers zo veel mogelijk kosteloos aangeboden.

Uitvoering

Slachtoffer staat centraal

 • Van der Toorn Personenschade levert een vertrouwensdienst; een eerste bezoek is voor de cliënt altijd geheel vrijblijvend en kosteloos.
 • De medewerkers van Van der Toorn Personenschade vragen naar de verwachtingen en wensen van de cliënt ten aanzien van de letselschaderegeling.

 Kwaliteit van dienstverlening

 • De letselschadespecialisten van Van der Toorn Personenschade voldoen zo veel mogelijk aan de door het NIS, NIVRE en Keurmerk Letselschade gestelde eisen.
 • De letselschadespecialisten van Van der Toorn Personenschade hebben allen meerjarige ervaring in behandeling van letselschade dossiers.
 • De letselschadespecialisten van Van der Toorn Personenschade nemen op maandbasis deel aan interne deskundigheid bevorderende expertmeetings. 

 Integriteit

 • De medewerkers van Van der Toorn Personenschade werken uitsluitend als belangenbehartiger.
 • De medewerkers van Van der Toorn Personenschade adviseren naar eer en geweten en uitsluitend in het belang van de cliënt.
 • De medewerkers van Van der Toorn Personenschade scheppen ten opzichte van de cliënt reële (en dus geen valse) verwachtingen.
 • De medewerkers van Van der Toorn Personenschade behandelen geen dossiers waarvoor zij de vereiste deskundigheid niet kunnen waarborgen en verwijzen in die gevallen naar (gecertificeerde) derden.

 Kosteloze dienstverlening

 • Bij aanvang van een letselschadezaak krijgt het slachtoffer een duidelijke uitleg over de werking van artikel 6:96BW en het PIV-convenant BGK.
 • In de verhouding tot de cliënt is Van der Toorn Personenschade bij uitstek de partij die kan inschatten in hoeverre aansprakelijkheid naar de letter van de wet kan worden vastgesteld en in hoeverre haar kosten van rechtsbijstand redelijk zijn.
 • Het risico van het niet kunnen vestigen van aansprakelijkheid en de redelijkheid van de omvang van de buitengerechtelijke kosten komt dus in beginsel voor rekening van Van der Toorn Personenschade.
 • Door deelname aan het convenant PIV-BGK is gegarandeerd dat de cliënt geen (extra) kosten in rekening krijgt gebracht.

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Test hier of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw letselschade en onze GRATIS rechtshulp.

DOE NU DE LETSELSCHADETEST

De juiste hulp na hondenbeet

Elke dag merken wij hoe lastig slachtoffers het hebben met de discussies en

de houding van verzekeraars. En niet om als slachtoffer het onderste uit de kan te halen,

maar alleen om een eerlijke en rechtvaardige letselschade vergoeding te krijgen. Vaak lukt

dat niet alleen en heeft u juridische hulp nodig. Niet veel mensen weten dat die

hulp volgens de Wet GRATIS is.